لوگو استقلال

نام و لوگو استقلال پیشین، با الهام از تاج پهلوی، تاج بود و در بیشینه مدت فعالیت باشگاه تا پیش از انقلاب ایران، این تیم همین نام را داشت و هواداران این تیم نیز به تاجی معروف بودند. آرم و نشان استقلال تاریخچه لوگوی استقلال اولین لوگوی استقلال – لوگوی دوچرخه سواران استقلال در سال […]